• PE-1 FOLKLORNA KULTURA ZAVIČAJA

  Tradicijski ples, pjesma i glazba najprivlačniji su dio tradicijske kulture. Pokretanjem folklorne sekcije kroz prilagođen umjetnički program i plesno-glazbene aktivnosti sudionici će se upoznati sa izvornim folklornim stvaralaštvom vlastitog zavičaja te usvajati znanja i iskustva prilagođena svojim sposobnostima na stručan pedagoški i umjetnički način. Ovom radionicom omogućiti ćemo kontinuirano i pravilno vježbanje kao i međugeneracijsko motiviranje na �zičku aktivnost i odgovornost za vlastito zdravlje osobama starijih od 54+.

 • PE-2 PJESMA ZAVIČAJA

  Radionica se odnosi na učenje i izvođenje vokalne glazbe panonske i alpske zone koja je vezana uz različite narodne običaje i zborsko pjevanje. Uvježbavat će se narodne i starogradske pjesme. Osim vokalno-tehničkog znanja radionica će dati uvid u interpretacijsko i stilsko korištenje glasa za pojedina folklorna glazbena područja. Na radionicama će se intenzivno, individualno i kolektivno raditi na vokalnoj tehnici.

 • PE-3 UMJETNOST TRADICIJSKOG SVIRANJA

  Glazbeni tečajevi s individualnim i grupnim nastavnim radom s ciljem osnivanja tamburaške sekcije. Radionica uključuje cjelokupnu edukaciju poznavanja nota i osnove glazbovanja tamburaških i tradicijskih instrumenata. Sudionici će se upoznati s različitim instrumentima (tambure srijemskog i farkaš štima, cimbal, gajde, dvojnice, lijerica, diplice, mih i dr., te biti osposobljeni izvoditi tradicijske pjesme i sudjelovati na javnim nastupima.

 • PE-4 ZAVIČAJNO RUHO

  Kroz radionicu se želi revitalizirati kulturni život i izražavanje zavičajnog identiteta te omogućiti polaznicima stjecanje znanja potrebnih za revitalizaciju i obnovu tradicijske kulturne baštine, prvenstveno obnovom tradicijskog ruha na području Posavine u Zagrebačkoj županiji. Početna radionica, prilagođena znanjima i vještinama polaznika, osigurava potrebna osnovna znanja, potiče razvoj motorike i kreativnosti te promiče izgradnju osobnih umjetničkih kapaciteta.
  Program se sastoji od individualnog i grupnog praktičnog rada, podučavanja osnovne tekstilne tehnike šivanja, vezenja, tkanja i apliciranja ukrasa.
  Napredni stupanj uključuje poduku tradicijskih tehnika tkanja, čipkarstva, pletenja, kukičanja, vezenja, apliciranja kože, tkanine i vrpci. Napredni stupanj namijenjen je polaznicima prethodnih radionica i onima s većim predznanjem.

 • PE-5 UMJETNOST KRALUŽA

  Cilj radionice je upoznavanje regionalnih specifičnosti nakita pojedinih hrvatskih krajeva te različite tehnike izrade tradicijskog nakita, od jednostavnijih prema složenijima. Polaznici će se upoznati s čitanjem sheme i izradom nakita, različitim materijalima, a posebna pažnja posvetit će se izradi nakita dugoselskog kraja (kraluž, sekanci, škudi i dr). Kroz radionicu se promiče očuvanje etno nakita, oživljavaju zaboravljene vrste nakita i popularizira kulturna baština Hrvatske.

 • PE-6 UMJETNOST I KULTURA ZAVIČAJA

  Radionica se sastoji se od 4 tematska predavanja po plesnim zonama Hrvatske. Kroz ciklus od 4 predavanja predstaviti će se tradicijski nakit i ruho te umjetnost tradicijske kulture sukladno plesnim zonama Hrvatske: alpskoj, panonskoj, dinarskoj i jadranskoj. Aktivnost će služiti kao uvod u radionice izrade tradicijskog nakita i ciklusa Zavičajnog ruha, a povezana je i s pobuđivanjem interesa ciljane skupine za sudjelovanjem u folklornoj, pjevačkoj i sviračkoj sekciji.

 • PE-7 UMJETNOST SLIKANJA

  Likovna aktivnost pozitivno utječe na poboljšanje motorike, kreativnog mišljenja i ima terapijski učinak. Uključuje program prilagođen ciljanoj skupini, bez likovnog predznanja te sadrži spektar likovnih vježbi i tehnika za razvoj kreativnog likovnog mišljenja i izražavanja. Izložbom nastalih radova šira javnost upoznati će se s stvaralaštvom ciljane skupine.

 • PE-8 UMJETNIČKO OBILKOVANJE GLINE

  Aktivnost modeliranja u glini omogućuje sudionicima razvijanje umjetničkog izražavanja i mogućnost izrade uporabnih predmeta ili suvenira. Uz teorijsko znanje polaznici će usvajati različite tehnike modeliranja i rada s glinom, a radovi će biti predstavljeni na završnoj izložbi. Kroz radionicu polaznici će jačati vlastitu kreativnost, usvajati nova znanja i vještine. Rad s glinom opušta, daje osjećaj smisla i smiruje osobu te ima pozitivan i terapijski učinak.

 • PE-9 KAZALIŠNI AMATERIZAM

  Aktivnost će omogućiti polaznicima, kazališnim amaterima, sudjelovanje u pripremi i izvedbi dramskog teksta pod vodstvom stručne osobe. Sudionici će steći uvid u različite dijelove kazališne umjetnosti i upoznati se s dramskim tehnikama. Kroz razradu, postavljanje i izvedbu kazališne predstave suočiti će se s vlastitim strahovima. Kazališni amaterizam uključuje snažne emocije, oživljava život zajednice te obrazuje i razvija kazališnu publiku.

Cilj projekta “Radost življenja”, koji će trajati 18 mjeseci, je poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije, uz jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba dobi iznad 54 godina, kao i omogućavanje njihovog sudjelovanja u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji grada Dugog Sela.

Dugoselski projekt „Radost življenja“ provodit će partneri Grada – KUD „Preporod“ i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo.

Specifični ciljevi su: Poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine; Povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti; Poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima za umirovljene i nezaposlene osobe s više od 54 godine starosti.

Projekt je zamišljen kao spoj tradicijske kulture i vrijednosti, obogaćen elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti s namjerom jačanja kulturnog identiteta i razvoj umjetničke publike. Provodit će se u vidu raznovrsnih besplatnih radionica i tečajeva (kreativno-umjetničke, glazbene, likovne, itd.), pojasnio je voditelj projekta Mario Mlinarek, predsjednik KUD-a „Preporod“.  Projektni tim još čine predstavnici Grada Jasminka Kokot Bambić i Dean Dragičević, iz POU-a ravnatelj Nenad Haleuš Mali i suradnica Nadica Kozić.

Cilj projekta “Radost življenja”, koji će trajati 18 mjeseci, je poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije, uz jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba dobi iznad 54 godina, kao i omogućavanje njihovog sudjelovanja u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji grada Dugog Sela.

Detaljne informacije o projektu

Naziv projekta:

Radost življenja UP.02.1.1.03.0090

Kratki opis projekta:

Projekt „Radost življenja“ spoj je tradicijske kulture i vrijednosti obogaćen elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti kroz koji se stanovnicima grada Dugog Sela i okolice omogućuje razvijanje povezanosti s tradicijom i teritorijem, jačanje kulturnog identiteta te razvoj umjetničke publike. Aktivno bavljenje kulturom doprinijeti će procesu aktivnog i zdravog starenja, omogućiti će starijim osobama korištenje kreativnih i intelektualnih kapaciteta i razvoj motoričkih vještina, ali i stimulirati njihovo sudjelovanje i jačanje društvenih kontakata i autonomije te doprinijeti većoj radosti života i porastu samopouzdanja. Grad Dugo Selo u suradnji s POU DUGO SELO i KUD-om „PREPOROD“ prijavio je i dobilo bespovratna sredstva za projekt „Radost življenja“ u sklopu financiranja „Umjetnost i kultura 54+“ za osobe starije od 54 godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije te jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba starijih od 54 godine kroz omogućavanje sudjelovanja u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji kulture grada Dugog Sela.

Provedba projekta doprinosi ostvarenju cilja 1. Podizanje razine kvalitete života postavljenog u Strategiji razvoja Grada Dugog Sela 2014.-2020.

Ciljanu skupinu čine svi stanovnici grada Dugog Sela stariji od 54 godine ,posebice žene i nezaposleni koji su izloženiji izolaciji i izostanku participacije u kulturnim i umjetničkim programima. Za potrebe provedbe aktivnosti angažirati će se stručnjaci s velikim iskustvom u svojim poljima, a njihov angažman jamči uspješnost provedbe aktivnosti. U sklopu projekta naglasak će biti stavljen na aktivno sudjelovanje ciljane skupine u kulturnim i umjetničkim aktivnostima te prezentiranje rezultata radionica široj javnosti. Organizirati će se radionice tradicijske umjetnosti – folklora, pjevanja i sviranja, izrade tradicijskog nakita i ruha kao i moderne umjetnosti – slikanja, modeliranja i kazališnog amaterizma. Pomno osmišljenim i prilagođenim radionicama KUD Preporod sudionicima će približiti folklor i tradicijsku umjetnost te omogućiti jedinstveni doživljaj tradicijske kulture, ali i osjećaj koristi, čiji se nedostatak često spominje kao jedna od posljedica umirovljenja. Radionicama će se omogućiti poboljšanje kreativnosti i motorike. Provedba projektnih aktivnosti doprinijeti će razvoju tradicijskog identiteta Grada, pozitivno se odraziti na uključenost ciljane skupine u društvo, potaknuti razvoj kreativnosti te doprinijeti porastu društvenog kapitala. Sudionici svih radionica identificirati će se kroz javne pozive i biti otvorene svima, bez obzira na spol ili fizičke sposobnosti. Kako bi se osigurala jednakost svih sudionika pristupiti će se manjim infrastrukturnim prilagodbama. Projekt će doprinijeti smanjenju osjećaja izoliranosti i manje vrijednosti jer je kreiran na način koji izjednačuje mogućnosti sudjelovanja svih sudionika.

Ukupna vrijednost projekta:

806.716,78 kn

Iznos koji sufinancira EU/ESF (85 %):
685.709,26 kn

Iznos koji sufinancira RH / MK (15%):

121.007,52 KN

Razdoblje provedbe projekta:

07.2018-01.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Mario Mlinarek, voditelj projekta

email: radostzivljenjads@gmail.com

tel/fax: 01/2753-629

mob:  098533924

web: www.radostzivljenja.hr

Prijave

Imate preko 54+ godina? Prijavite se na besplatne radionice projekta Radost življenja, zabavite se i naučite nešto novo!

Radionice će se održavati u prostoru KUD-a „Preporod“ i POU-a Dugo Selo. Baština i tradicija temelj su Preporodovih radionica – obuhvaćat će učenje plesnih koreografija, pjevanja (zborno i individualno), sviranja tradicijskih instrumenata, radionice šivanja tradicijskog ruha, izradu tradicijskog nakita, predavanja o tradicijskoj kulturi. Sve radionice će se održavati pod stručnim vodstvom. Materijal i oprema su osigurani. U POU će se održavati radionice slikanja, oblikovanje gline i kazališni amaterizam. Infrastrukturnu prilagodbu ulaza za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti za objekt Dvorane KUD-a Preporod i zgradu POU Dugo Selo odraditi će stručne službe Grada.

Organizacija radionica sufinancirana je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Upisi traju do 5.listopada.

Kontakt podatci

Radnim danom od 08:00 do 15:00

Radnim danom od 19:30 do 20:30*

*radno vrijeme se odnosi na upise osobno

Pišite nam!